ترانسمیتر فشار نسبی 3051CG6 Gage روزمونت

محصول در یک نگاه

  • 0.98- تا 139 بار
  • نسبی - Gage
  • ±0.04%
  • 4 تا 20 میلی آمپر
  • 4-20ma with Digital Signal Based on HART Protocol - FOUNDATION fieldbus Protocol - Profibus PA Protoco
  • اتصال از طریق مانیفولد اتصال مستقیم 3 راهه و 5 راهه
  • 40- تا 120 درجه سانتیگراد
  • 250 بار
مــزایا
مــعایب