ترانسمیتر فشار مطلق Absolute مدل 3051CA1 روزمونت

محصول در یک نگاه

  • 0 تا 2.1 بار
  • مطلق - Absolute
  • ±0.04%
  • 4 تا 20 میلی آمپر
  • 4-20ma with Digital Signal Based on HART Protocol - FOUNDATION fieldbus Protocol - Profibus PA Protoco
  • اتصال از طریق مانیفولد - اتصال مستقیم 3 راهه و 5 راهه
  • 40- تا 120 درجه سانتیگراد
  • 51.7 بار
مــزایا
مــعایب