ترانسمیتر فشار مدل Cerabar PMC41 اندرس هاوزر

محصول در یک نگاه

  • سرامیکی
  • 10 میلی بار تا 40 بار
  • مطلق - Absolute
  • 0.2%
  • 4 تا 20 میلی آمپر
  • HART - PROFIBUS PA
  • All common manometer connections
  • 40- تا 100 درجه سانتیگراد
  • 60 بار
مــزایا
مــعایب